Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΔιαδίκτυο

 • Web Development
 • Κατασκευή e-shop
 • Δημιουργία σελίδων στα Social Networks
 • Ενημέρωση site & e-shop
Πολυμέσα

 • Κατασκευή ηλεκτρονικών καταλόγων με προϊόντα
 • Κατασκευή multimedia υλικού (εταιρικά videos & διαφημιστικά σποτάκια)
Δημιουργικό

 • Κατασκευή διαφημιστικών μακετών για τα περιοδικά
 • Σχεδιασμός & κατασκευή press kit
 • Σχεδιασμός & κατασκευή έντυπων καταλόγων
 • Σχεδιασμός & κατασκευή διαφημιστικών φυλλαδίων
 • Φωτογραφίσεις προϊόντων & των χώρων της εταιρίας
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδιασμός & κατασκευή αυτοκόλλητων
 • Σχεδιασμός ταμπελών
 • Σχεδιασμός logo
Marketing

 • Δημιουργία business plan
 • Δημιουργία marketing plan
 • Αξιοποίηση & διεύρυσνη πελατολογίου
 • Αποστολή SMS
 • Επιμέλεια & αποστολή newsletter
 • Ερευνες αγοράς
 • Direct mail
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικές
 
Next >
 
 
© 2018 F-CONCEPT